Filtry liniowe i separatory cyklonowe

Filtry liniowe i separatory cyklonowe

Developer

Uzdatnianie sprężonego powietrza jest niezbędnym procesem, który zapewni najlepszą jego jakość, co ważne jest zwłaszcza w zakładach produkcyjnych. Do tego celu stosuje się m.in. filtry liniowe oraz separatory cyklonowe. Filtry liniowe montuje się w celu oczyszczenie powietrza wytwarzanego przez sprężarkę, które zawiera w sobie zanieczyszczenia i cząstki stałe i podniesienia jego ogólnej jakości. Proces ten jest niezbędny, aby chronić urządzenia zasilane sprężonym powietrzem przed uszkodzeniami. Filtry liniowe dzieli się na kilka rodzajów: wstępne QF, filtry koalescencyjne oraz filtry węglowe CF. Separatory cyklonowe, montowane za sprężarkami, usuwają ze sprężonego powietrza powstałe skropliny wody oraz wychwytują je z rurociągów całej instalacji. Urządzenie to prowadza sprężone powietrze w ruch wirowy, co powoduje wyrzucenie kropli wody lub kondensatu wodno-olejowego na ścianki separatora, dzięki działaniu siły odśrodkowej. Krople spływają w dół po ściankach i zbierają się w dolnej części urządzenia.